Általános Szerződési Feltételek és Vásárlói Tájékoztató

Á.SZ.F.

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK és VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ JEGYVÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓAN

 

Fontos tájékoztatás

A Royal Orfeum Kft. felhívja vásárlói figyelmét arra, hogy a jegyvásárlást megelőzően a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) alaposan olvassák át, és csak azután vásároljanak belépőjegyet a rendezvényekre, hogy az itt írt szerződési feltételeket és a házirendben foglaltakat megértették és magukra nézve kötelezőnek ismerték el.

Jelen ÁSZF a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § (1) bek.-ben a szerződéskötést megelőzően előírt kötelező tájékoztatást is tartalmazza.

Kérdésük esetén a 2. pontban írt elérhetőségeken rendelkezésükre állunk.

Tartalom

 1. A szolgáltató
 2. A szolgáltató elérhetősége, egyéb tájékoztató adatok
 3. A jelen ÁSZF alkalmazási köre, a szolgáltató és a vásárló közötti szerződés, az internetes jegyvásárlás
 4. Az előadás, ülőhelyek, jegyek kiválasztása
 5. A kosár használata
 6. A jegyek kifizetése
  • Regisztráció, bejelentkezés
  • A jegyek ára
  • Fizetési módok
   • Bankkártyás fizetés
   • Banki átutalás
   • Személyes vásárlás
  • A fizetés következményei
  • Hiba a fizetés során, egyéb tudnivalók
 7. A megvásárolt jegyek és azok kézbesítése
  • Elektronikus jegy, azaz e-ticket
  • Egyéb tudnivalók a jegyekkel kapcsolatban
 8. A jegyvásárlás visszaigazolása
 9. Elállás a vásárlástól
 10. Számlázás
 11. Elmaradt előadások
 12. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek, békéltető testület
 13. Adatkezelés, adatvédelem
 14. A szolgáltató szolgáltatásában bekövetkező esetleges hibák, akadályoztatások
 15. Egyebek

Részletes tájékoztató, szerződési feltételek

 1. A szolgáltató

Royal Orfeum Korlátolt Felelősségű Társaság (Royal Orfeum Kft.)

székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 22. 5. em. 3.

telephely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49. (Orfeum, a Pesti Mulató)

cégjegyzékszám (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága): 01-09-948147

adószám: 22995234-2-41

bankszámlaszám: 11600006-00000000-44331892

képviselő: Sziklai Ildikó ügyvezető

 1. A szolgáltató elérhetősége, egyéb tájékoztató adatok

postai cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 22. 5. em. 3.

honlap: www.orfeum.hu

telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 948 6448

ügyfélszolgálat e-mail: foglalas@orfeumclub.hu

tárhelyszolgáltató neve: EZIT Kft.

tárhelyszolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 1. A jelen ÁSZF alkalmazási köre, a szolgáltató és a vásárló közötti szerződés, az internetes jegyvásárlás

A Royal Orfeum Kft. saját szervezésben, saját helyszínen: az Orfeum, a Pesti Mulató-ban számos saját produkciót mutat be, és fogad be külsős produkciókat, amelyekre saját webes érékesítési rendszeren keresztül értékesíti a belépőjegyeket.

A jelen ÁSZF határozza meg a szolgáltató és a szolgáltató internetes jegyértékesítő rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: vásárló) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a szolgáltató és a vásárló között keletkező szerződéses jogokat és kötelezettségeket.

A vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról a szolgáltató a vásárlókat a https://ticket.orfeum.hu/ oldalon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal, így az ÁSZF visszamenőleges alkalmazása kizárt.

A szolgáltató szolgáltatása kiterjed az egyes előadások, rendezvények szervezésére, lebonyolítására, valamint a jegyek értékesítésére is (együttesen: szolgáltatások). A szolgáltató ezen tevékenysége nem engedélyköteles.

A vásárló és a szolgáltató között a 6. pontban részletesen körülírt vásárlás során a „fizetés” gomb megnyomásával a szolgáltatásokra vonatkozóan elektronikus úton szerződés jön létre, amelyre a jelen ÁSZF vonatkozik. A szerződés létrejöttével a vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t, az abban foglalt feltételeket és tájékoztatást megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint hozzájárult.

A szolgáltató és a vásárló között létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A vásárló által a szolgáltató webes felületén megadott és a szolgáltató által megőrzött adatok, a jegyvásárlási tranzakció banki visszaigazolása, illetve személyes vásárlásnál a kapott jegyek és a jelen ÁSZF együttesen alkotják az írásbeli szerződést. Az adatokat a számviteli és adózási jogszabályokban írt határideig köteles a szolgáltató megőrizni. Az őrzés helye a szolgáltató mindenkori székhelye, illetve a szerverpark. Az így létrejött szerződés a fenti jogszabályokban írt határidő lejártáig hozzáférhető.

A szolgáltató és a vásárló közötti szerződés magyar nyelven, határozott időre jön létre, időtartama annak a rendezvénynek az időpontjáig tart, amelyre a vásárló belépőjegyet vett. A szerződés nem alakul át határozatlan idejű szerződéssé.

Az alábbiakban olvashatják a jegyvásárlásra vonatkozó tudnivalókat.

 1. Az előadás, ülőhelyek, jegyek kiválasztása

A https://ticket.orfeum.hu/esemenyeink/ és a https://ticket.orfeum.hu/ weboldalakon vásárlóink részletes tájékoztatást találnak a szolgáltató rendezvényeiről. Az egyes előadásokra, rendezvényekre való kattintás után megjelenik a képernyőn az előadás helyszínének a részletes képe, amin jól látszanak a színpad körül elhelyezett asztalok, boxok és ülőhelyek, különböző színekkel jelölve az egyes asztaltípusokat (deluxe asztal, prémium asztal, standard asztal) a hozzájuk tartozó ülőhelyekkel, valamint itt részletes leírást találnak vásárlóink az adott rendezvényről.

Vásárlóink a zöld színnel jelölt szabad ülőhelyek közül kiválasztják azt (akár többet), amelyet meg kívánnak vásárolni. Ha vásárlónk rávezeti a kurzort az egyes ülőhelyekre, külön ablakban megjelenik az adott ülőhelyre vonatkozó információ (szabad/foglalt, jegyár).

Ha vásárlónk kiválasztotta a megvásárolni kívánt ülőhelyet, arra rákattint, és ez által az ülőhely bekarikázott piros színűre változik, majd a jegyvásárlónk kosarába kerül. A kosárba tétel után 30 perc áll rendelkezésre, hogy a vásárló a jegyét megvásárolja. Ezen idő leteltéig további jegyek tehetők a kosárba, vagy a vásárlási folyamat – a weboldal elhagyásával – megszakítható. A nézőtéri rajz alatti sávban a kosárba tett jegy kijelölése az „x” jelre kattintással megszüntethető.

Ha vásárlónk kiválasztotta az összes megvásárolni kívánt jegyet, lejjebb görgetve ellenőriznie kell a kosár tartalmát, majd a „fizetés” gombra kattintva tudja a jegy(ek) fizetési módját kiválasztani és/vagy azt/azokat elektronikus úton kifizetni.

 1. A kosár használata

A kosárban láthatók a vásárló által kiválasztott jegyek (ülőhely, asztal), a kiválasztott előadás címe és időpontja, és a jegyek ára. Kezelési költséget nem számítunk fel. A jegyek alatt látható a fizetendő végösszeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. Az itt feltüntetett áron felül a vásárlónak további költsége nem merül fel.

Kérjük, figyelmesen nézzék át a kosarukat, mielőtt a fizetés gombra kattintanak! A „fizetés” gombra való kattintással vásárlóinkat fizetési kötelezettség terheli! A megvásárolt jegyeket visszaváltani nem tudjuk! Amennyiben vásárlónk egy jegyet törölni szeretne a kosárból, kattintson a piros „x” jelre. Ha egy műsorhoz tartozó összes jegyet törölné, egyesével tudja megtenni azokat a piros „x” jelekre történő kattintással.

 1. A jegyek kifizetése
 • Regisztráció, bejelentkezés

Vásárlóink regisztrációt, illetve bejelentkezést követően tudják a jegyeket megvásárolni. A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez a https://ticket.orfeum.hu/ oldalon található „Bejelentkezés / regisztráció” ikonra kell kattintani. A regisztrációhoz a következő adatokat kell megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó; a bejelentkezéshez pedig a következőket: e-mail cím és jelszó. A regisztrációt követően a rendszer egy automatikus üzenetet küld a megadott e-mail címre, amely e-mailben egy visszaigazoló link található. Erre kattintva véglegesítik vásárlóink a regisztrációt. Ezt követően bármely későbbi jegyvásárlás során elegendő a bejelentkezési adatokat megadni.

Vásárlóinkat teljes körű felelősség terheli a regisztráció során megadott adatok, felhasználónév és jelszó, továbbá az ezek megadásával történő minden vásárlás kapcsán.

Amennyiben a vásárló ezen adataihoz illetéktelen személyek hozzáférnek, úgy a vásárló erről a szolgáltatót értesíteni köteles. Ennek elmulasztásából eredő kárért a vásárló felelősséggel tartozik. A jelszó tárolásából, valamint a felhasználónév és/vagy a jelszó harmadik személy részére való átadásából származó károkért a szolgáltató nem felel.

A vásárló a regisztráció megtételével kijelenti és vállalja, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg a szolgáltató webes felületén. Ezen felelősségvállalásra tekintettel a szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

 • A jegyek ára

Vásárlóinknak csak a kosárban feltüntetett bruttó összeget, vagyis a megvásárolni kívánt jegyek árát kell kifizetnie, kezelési költséget és más egyéb díjat, költséget nem számítunk fel.

 • Fizetési módok

Vásárlóink több fizetési mód közül választhatnak.

 • Bankkártyás fizetés

A szolgáltató a PayPal bankkártyás fizetési szolgáltatását veszi igénybe. A vásárló a PayPal biztonságos felületén adja meg a bankkártyája adatait. Ezekhez az adatokhoz a Royal Orfeum Kft. nem jut hozzá.

A tranzakció eredményét a pénzügyi szolgáltató automatikusan – 5-10 másodpercen belül – megküldi rendszerünknek, vásárlóinkat pedig a banki felületen tájékoztatja a tranzakció sikeréről. Kérjük ne zárja be a böngészőt és ne szakítsa meg a folyamatot! Az adatlapon megadott e-mail címre a rendszer visszaigazolást küld, amelyen megtalálható a vásárolt jegyekre vonatkozó minden fontos információ.

 • Banki átutalás

A jegyek kifizetése banki átutalással a szolgáltató Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-44331892 számú bankszámlájára történik.  (BIC: GIBAHUHB, IBAN: HU24116000060000000044331892). A beérkezett átutalások ellenőrzése, valamint ezzel együtt a jegyek kiküldése a jegyek vételárának hiánytalan beérkezését követő 24 órán belül megtörténik. Amennyiben az online banki rendszer nem üzemel, úgy az átutalások ellenőrzése és a jegyek kiküldése későbbi időpontban történhet. Átutalással történő online vásárlás csak abban az esetben érvényes, ha legkésőbb az esemény napján (amennyiben ünnepnapra vagy hétköznapra esik, úgy az azt megelőző banki nyitvatartási napon) bankzárásig beérkezik a jegyek ellenértéke. Ellenkező esetben csak bankkártyás fizetést tudunk elfogadni.

 • Személyes vásárlás

Az online foglalást követően a vásárlónak lehetősége van jegyeit készpénzben az Orfeum jegypénztárának nyitvatartási idejében személyesen megvásárolni. A nyitvatartási időről itt tájékozódhat: https://orfeum.hu/nyitva-tartas/.

 • A fizetés következményei

Miután a vásárló jegyeit online megvásárolta, azokat bankrendszeren vagy PayPal rendszeren keresztül, illetve személyesen kifizette, a vásárlás nem törölhető és nem vonható vissza, a megvásárolt jegyek nem válthatók vissza, kivéve, ha a szervező hibájából elmarad az adott előadás. (Ezzel kapcsolatosan részletes tájékoztatást a 8. és 11. pont tartalmaz.)

 • Hiba a fizetés során, egyéb tudnivalók

Amennyiben hiba lépett fel a fizetés során, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 30 948 6448-as számon! Ne indítsa újra a vásárlást!

A bankkártyával és vagy banki átutalással fizetés során felmerülő esetleges hibákért a szolgáltató nem vállal felelősséget, és a szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával, vagy banki átutalással történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

 1. A megvásárolt jegyek és azok kézbesítése

7.1.  Elektronikus jegy, azaz e-ticket

Az e-ticketet e-mailben küldjük el. Ennek bemutatása érkezéskor kötelező vagy nyomtatott formában, vagy e-mail fogadására és pdf dokumentum megnyitására alkalmas telefonkészüléken. Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus jegy, amely belépésre jogosít.

7.2.  Egyéb tudnivalók a jegyekkel kapcsolatban

A vásárlók által kinyomtatandó jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

 1. A jegyvásárlás visszaigazolása

A sikeres jegyvásárlásról a Royal Orfeum Kft. rendszere általában 1 órán, de a jogszabályi előírásoknak megfelelően legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a vásárlónak az általa megadott e-mail címre, és ezen visszaigazolásban megküldi a 7. pontban írt e-ticketet.

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a szolgáltató a vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a vásárlót terheli a felelősség, a szolgáltató nem felel!

Ha a vásárló a visszaigazolást 48 órán belül nem kapja meg, kérjük, ne kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 30 948 6448-as telefonszámon, vagy küldjön e-mail-t a foglalas@orfeumclub.hu címre.

 1. Elállás a vásárlástól

A vásárlás a „fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. l) pontja alapján vásárlót nem illeti meg az elállás és felmondás joga, ha a megvásárolt jegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Amennyiben az adott előadásra bármilyen oknál fogva nem tudnak eljönni, a Royal Orfeum Kft.-nek (szolgáltató) nem áll módjában sem visszaváltani a jegyet, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

 1. Számlázás

A megvásárolt jegyekről a szolgáltató a vásárló részére számlát állít ki, arra a névre, amelyről az átutalás és/vagy a befizetés érkezett.

 1. Elmaradt előadások

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy rendezvény elmaradása esetén vásárlóinkat e-mailben vagy telefonon tájékoztassuk, és a jegyek átváltását elősegítsük. Vásárlóinkat a vásárláskor megadott e-mail címen értesítjük a jegy pótelőadásra történő átváltásának vagy további felhasználásának lehetőségeiről.

A Royal Orfeum Kft. a műsorváltoztatás jogát minden esetben fenntartja, ezért az elmaradó előadásra szóló jegyek ugyanazon előadás más időpontban való bemutatására érvényesek. Amennyiben vásárlóink ezt nem fogadják el, úgy a megvásárolt jegyek árát az elmaradt előadás napjától számított 30 napon belül visszafizetjük. Ezt követően a jegyek visszaváltására nincs mód.

Egészségügyi veszélyhelyzet vagy egyéb vis maior helyzet fennállása esetén, amennyiben az előadásokat kormányzati, önkormányzati, hatósági döntés, járványügyi védekezés vagy más, a az Orfeumot működtető vállalkozás érdekkörén kívül álló okok miatt el kell halasztani, az elmaradó előadásokra váltott jegyek vagy érvényesek a pótlás időpontjára, vagy voucherré minősülnek a jegy vételi árának értékében. A voucher felhasználására vonatkozóan emailben küldünk tájékoztatót.

 1. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek, békéltető testület

Vásárlóink esetleges panaszaikat, észrevételeiket az ÁSZF 2. pontjában írt elérhetőségeken közölhetik a szolgáltatóval.

A szolgáltató a szóban vagy telefonon beérkezett panaszt lehetőség szerint azonnal kivizsgálja és orvosolja. Ha erre nincs mód, vagy a vásárló a panaszkezeléssel nem ért egyet, úgy a szolgáltató írásbeli jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról, a szolgáltató által javasolt panaszkezelési módról, a vásárló álláspontjáról, és annak egy másolati példányát átadja a jelenlévő vásárlónak, az eredeti példányt megőrzi, telefonos ügykezelés esetében pedig a jegyzőkönyv 1 (egy) másolati példányát a panaszkezelés érdemi kivizsgálásáról szóló tájékoztatással egyidejűleg küldi meg a vásárlónak. A panaszkezelés érdemi eredményéről a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vásárlót.

Az írásban (e-mailen, postai úton) érkezett panaszt a szolgáltató 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és tájékoztatja a panasz beérkezésével azonos módon a vásárlót. Amennyiben a szolgáltató elutasítja a panaszt, köteles azt megindokolni, egyúttal tájékoztatni a vásárlót arról, hogy panaszával mely hatósághoz, szervhez fordulhat, illetve, hogy adott esetben békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató köteles megadni az illetékes hatóság, illetve az illetékes békéltető testület elérhetőségét.

 1. Adatkezelés, adatvédelem

A szolgáltató a vásárlók személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

 1. A szolgáltató szolgáltatásában esetlegesen bekövetkező hibák, akadályoztatások

A szolgáltató által üzemeltetett weboldal és jegyvásárlási rendszer minden szükséges intézkedés megtétele mellett is esetlegesen meghibásodhat, a működésük akadozhat. A szolgáltató erre tekintettel nem tudja a weboldal és a jegyértékestő rendszer folyamatos, zavartalan, hibátlan működését vállalni. A megfelelő működés érdekében a szolgáltató a weboldalát és rendszerét folyamatosan karbantartja, szükség szerint fejleszti, updateli, és mindennek érdekében a weboldal és a jegyértékesítő rendszer működtetését szüneteltetheti, mégpedig a vásárlók előzetes értesítése nélkül. A szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

 1. Egyebek

Telekommunikációs eszközök használata

A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszközök (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Royal Orfeum Kft. mint szolgáltató azonban semmilyen ilyen jellegű díjat, költséget nem számíthat fel, és nem alkalmaz emelt díjas szolgáltatást.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

Az orfeum.hu, valamint a ticket.orfeum.hu oldalak elérhetőségét a tárhely szolgáltató 99,9%-os rendelkezésre állással garantálja éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető szolgáltatás kiesésnek az ütemezett karbantartási idő, mely időszakban rövid időre átmeneti szünet fordulhat elő az oldalak működésében. A karbantartási idő alkalmanként nem tarthat tovább 6 óránál, félévente pedig legfeljebb 20 órát vehet összesen igénybe. A weboldalak tartalmáról rendszeres biztonsági mentés készül, így probléma esetén visszaállíthatók korábbi hibamentes állapotukba. Az adattartalom tárolása RAID redundáns technológiával történik, így, ha bármelyik merevlemezzel probléma adódik, akkor az oldalak továbbra is elérhetők maradnak a többi merevlemez segítségével. Az oldal minden internetböngészővel és operációs rendszer alatt működőképes, a honlap kommunikációja pedig biztonságos, titkosított (https) kapcsolaton keresztül történik. A weboldalakon szereplő adatokat MariaDB adatbázisban tároljuk.

Házirend

Vendégeink a jegyek megvásárlásával magukra nézve kötelezőnek ismerik el a szolgáltató házirendjét, amely itt érhető el: https://ticket.orfeum.hu/hazirend/. A házirend a jegyvásárlással létrejövő szerződés részét képezi.

 

 

 

Karácsony2019
OrfeumBuek2020

Kedves Vendégeink!

Kedves Vendégeink! A kormány hamarosan lehetőséget biztosít a zárt térben működő kulturális helyszínek újbóli kinyitására. A hosszú bezárás, a nehezen átvészelt egy év után szeretnénk gazdaságos, ésszerű keretek között kinyitni.
Ehhez szükségünk van arra az információra, hogy a „békeidőkben” hozzánk látogató vendégeink hogyan vélekednek most a járvány idején a szórakozás biztonságáról, és a kormány által jelenleg meghatározott feltételekről.
Rövid kérdőívünk kitöltésével segítségünkre lehetnek a felelősségteljes döntésben. Köszönjük az erre szánt néhány percet, reméljük, hamarosan találkozhatunk!

A kitöltendő kérdőívet az alábbi linken találják:

Orfeum újranyitás kérdőív